Deg+INDY+CHOOOSE - Brukte mobiler - bedre for miljøet

Deg + INDY + CHOOOSE = Klimakjærlighet!

Vi vet jo alle at når vi kjøper en brukt mobil sparer vi klimaet vårt for miljøbelastningen av å produsere en ny (70 kilo CO2). Dette er bra, men vi vil gjøre det enda bedre! Vi vil gjøre det mulig å ta verdens første ikke klimadumme mobilvalg! Som takk for at du velger en INDY-telefon, klimakompenserer* vi hele 2 tonn CO2 i det samme øyeblikket som du kjøper den. Det betyr at din gamle mobil bidrar til å redusere like mye CO2-utslipp som produksjonen av nesten 30 nye telefoner!

 

Dette sparer du miljøet for ved å velge en brukt mobil fra INDY

 • Produksjonen av nesten 30 nye iPhone-telefoner
 • ELLER over 4000 klesvask
 • ELLER nesten 1500 dusjer på 10 minutter
 • ELLER en utslippene fra en bensinbil i 5 måneder
 • ELLER å lade over 250.000 telefoner
 • ELLER over 2200 halvlitere med importert øl (inkludert frakt)
 • ELLER produksjon av 800 cheeseburgere
 • ELLER ca. 15% av det årlige CO2-avtrykket til en gjennomsnittsnordmann

*Kilder

 

Hvordan vi i INDY samarbeider med CHOOOSE 

INDY tar bærekraft seriøst. Derfor samarbeider vi blant annet med teknologi- og klimaselskapet CHOOOSE om å kompensere 2 tonn CO2 i det samme øyeblikket noen skaffer seg en brukt mobil fra INDY istedenfor å kjøpe en ny. CHOOOSE er et norsk selskap som jobber med å akselerere bærekraftige løsninger for global CO2-reduksjon. De har utviklet en plattform som gjør det trygt og enkelt for bedrifter og enkeltpersoner å kompensere CO2-avtrykket sitt, ved å koble de opp mot de beste og mest anerkjente CO2-reduserende prosjektene i verden. Dette er nøye utvalgte prosjekter som har en dokumentert CO2-reduserende effekt og som ikke ville blitt realisert uten denne type støtte. Prosjektene bidrar også opp mot flere av FNs bærekraftsmål.

 

"Den type klimaprosjekter som CHOOOSE gjør tilgjengelig representerer de beste standardene for internasjonale utslippsreduksjoner som er tilgjengelig i dag."

  Niclas Svenningsen, Manager Global Climate Action hos UNFCCC

  FN

 

 

*Slik fungerer klimakompensasjon med INDY og CHOOOSE

 1. Et klimaavtrykk, også kalt CO2-avtrykk, er mengden CO2 som blir sluppet ut i atmosfæren som følge av en bestemt menneskelig aktivitet.
 2. Å kompensere et CO2-avtrykk betyr at man istedenfor å late som ingenting, velger å adressere CO2-utslippet som forårsakes av en konkret aktivitet eller handling. Dette gjøres ved at man betaler for hva det vil koste å redusere tilsvarende mengde med CO2 fra å bli sluppet ut et annet sted i verden.
 3. Klimakompensasjonen, altså 100 kr for hver solgte INDY-telefon går til å finansiere utvalgte prosjekter som bidrar til å bekjempe globale klimaendringer.
 4. Klimakompenseringen utføres gjennom kjøp og sletting av såkalte Certified Emission Reductions (CER-enheter). CER-enhetene er sertifisert av både Clean Development Mechanism under FNs Klimakonvensjon, samt Gold Standard, en ledende standard etablert av ikke-statlige organisasjoner. CER-enhetene blir deretter slettet i gjeldende utslippsregistre for å sikre at hver enhet bare brukes én gang.
 5. Prosjekter som er sertifisert av FN og av Gold Standard, må overholde prinsippet om "addisjonalitet". Det betyr at prosjektet er avhengig av penger fra kompenseringsordninger som CHOOOSE tilbyr for å bli gjennomført. CO2-reduksjonen kommer derfor i tillegg til hva som ville skjedd ellers. Alle prosjektene er underlagt løpende rapportering og overvåking for å sikre at de forblir i samsvar med disse standardene og driftsmessig god praksis

Les mer om våre prosjekter her!

Se vårt utvalg brukte telefoner her>>

 

Fortsatt nysgjerrig? Les mer på chooose.today

Kilder: Mobil Klesvask Dusj Bensinbil Øl Cheeseburger