Våre prosjekter - Brukte mobiler - bedre for miljøet

Våre Prosjekter i samarbeid med CHOOOSE

Det er mye vi kan og bør gjøre for å spare miljøet i hverdagen vår. Å ta vare på og gjenbruke tingene vi allerede har, er en av dem. Visste du for eksempel at det å produsere én ny smarttelefon tilsvarer miljøavtrykket av å bruke en brukt telefon i 10 år? Det er derfor vi liker å si at å kjøpe en INDY er en no-brainer.

Som den første mobilleverandøren i verden, samarbeider INDY med CHOOOSE om å klimakompensere 2 tonn CO2 for hver eneste telefon vi selger. Sammen har vi utviklet en portefølje av miljøprosjekter som leverer en målbar og nøye overvåket effekt innenfor CO2-reduksjon, metanfangst og avfallshåndtering, og som jobber for å forbedre menneskers levevilkår i utviklingsland. Enkelt forklart betyr det at vi betaler hva det vil koste å redusere 2 tonn globale CO2 utslipp gjennom utvalgte miljøprosjekter som blant annet erstatter olje og kull med fornybar energiproduksjon i Vietnam, Costa Rica og India. Faktisk blir de tre prosjektene du støtter ved å eie en INDY telefon målt opp mot til sammen seks av FNs bærekraftsmål.

 

Prosjekt 1, Los Santos, vindkraft i Costa Rica

Prosjektet produserer ren energi fra vindkraft til over 50,000 mennesker i Costa Rica. I tillegg til å redusere store mengder CO2, har prosjektet som mål å øke levestandarden for folk i regionen gjennom forbedret infrastruktur og opplæring innen fornybar energi og biodiversitet. 

Type prosjekt: Vindkraft

Sertifisering: Gold Standard for the Global Goals + CDM (FN)

Antall bærekraftsmål: 3 (god helse og livskvalitet), 7 (ren energi til alle), 8 (anstendig arbeid og økonomisk vekst), 12 (ansvarlig forbruk og produksjon), 13 (stoppe klimaendringene), 17 (samarbeid for å nå målene)

Prosjekt 2, «Run-of-river» i India: 

Prosjektet produserer utslippsfri, stabil og fornybar energi fra vannkraft, som erstatter energi produsert fra kullkraftverk. Prosjektet ligger i en av de fattigste delene av India. Det er bygget som «run-of-river», altså uten å legge natur under vann og uten å ødelegge for mennesker, fisk og dyr som bruker og lever i og ved elva.

Type prosjekt: Hydro

Sertifisering: Gold Standard for the Global Goals + CDM (FN)

Antall bærekraftsmål: 7 (ren energi for alle), 9 (innovasjon og infrastruktur), 13 (stoppe klimaendringene)

Prosjekt 3, Metanfangst og avfallshåndtering i Vietnam

Prosjektet reduserer metanutslipp ved å behandle organisk materiale på et avfallsdeponi i Vietnam. Der man før lot avfall ligge på åpne fyllinger og lekke skadelige klimagasser, fanger man nå denne gassen fra å slippe ut i atmosfæren.

Type prosjekt: Metanfangst og avfallshåndtering

Sertifisering: Gold Standard for the Global Goals + CDM (FN)

Sertifiserte bærekraftsmål: 3 (god helse), 12 (ansvarlig forbruk og produksjon), 13 (stoppe klimaendringene)

 

FNs Bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Så summa summarum som ingen pleier å si, gå for en INDY. It’s a no-brainer! 


Vil du ha mer informasjon om CHOOOSE, er det bare å sjekke ut chooose.today.